Kroonjuweel van Etten-Leur

Geschiedenis

In 1580 werd Hendrik van den Broeck schout van Etten, Leur en Sprundel. Zijn zoon, Jonkheer Engelbrecht van den Broeck, nam deze functie in 1613 over.

Tussen 1618 en 1624 is het perceel rondom het huidige Withof verkocht aan Jonkheer Engelbrecht van den Broeck, welke in 1613 eigendom was van Rommen Jacob Cornelissen. Dochter van Jonkheer Engelbrecht van den Broeck, Maria van den Broeck, trouwde voor 1635 met Reynier Pybes d'Adama. Deze nam in 1645 het ambt van schout van zijn schoonvader over.

Het is niet precies bekend wanneer zij het perceel van Jonkheer Engelbrecht van den Broeck hebben geërfd. Zeer waarschijnlijk hebben ze in 1642 de toenmalige bebouwing op het perceel laten slopen en hierna Huize Adama laten bouwen. Dit is te zien in het wapen van Reynier Pybes d'Adama en Maria van den Broeck op de gevel van Huize Adama.

In 1653 heeft Reynier Pybes d'Adama zijn overheidsfunctie opgegeven en hij is gestorven in 1671. Hierna hebben tot circa 1685 twee van de acht kinderen de woning bewoond, Karel en Engelbrecht.

Na bovengenoemde eigenaren is het perceel inclusief de daarbij horende bebouwing veelvuldig van eigenaar gewisseld.