Kroonjuweel van Etten-Leur

Kruisbeeld Hoevenseweg

Studentengilde schenkt Etten-Leur een kruisbeeld Het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw hield van 4 t/m 7 augustus 1938 haar jaarlijkse zomerbijeenkomst in Etten-Leur. Hoogtepunt was de overdracht op zondag van het kruisbeeld aan de Hoevenseweg. Met dank aan Cor Kerstens

Het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw bestond uit Noord-Brabantse studenten die aan een Nederlandse katholieke universiteit studeerden. Jaarlijks hield het gilde in een plaats in Noord-Brabant een zomerbijeenkomst van enkele dagen. Tijdens die dagen werd niet alleen op geestelijke wijze bijgedragen aan de ‘luister van het gewest’ waar men vertoefde.  Als dank voor de gastvrijheid werd voor de plaatselijke bevolking een veldkapelletje of kruisbeeld geplaatst. Deze werden zonder vergunning gebouwd met materialen die door lokale aannemers gratis beschikbaar werden gesteld. De ontwerpen voor de kapelletjes en de beelden werden door de studenten zelf gemaakt. Ook studenten die niet zo handig waren bouwden enthousiast mee getuige het onderstaand rijmpje.

Al hebben wij in ’t bouwvak nie veul te vertellen

Toch bouwen we heel Brabant vol schone kapellen

En al is het wat krom, mee wat deuken d’r in

Daar zit ‘m nou het artistieke net in

 

Zo zijn er in de loop der tijd in heel wat Brabantse plaatsen kapelletjes en kruisbeelden geplaatst. 

                                                                                                                                                                                 

Tijdens hun verblijf in Etten-Leur bivakkeerden de studenten op de boerderij van

Lauwerijssen. Ze sliepen in de schuur op stro, of in tenten. Zoals ieder jaar werd ook in 1938 de nadruk gelegd op een bepaald thema. Dit jaar was dat ‘Brabant en de industrie’. De sociale kant van dit onderwerp werd besproken door Mr. F.B.I.M. Janssens, directeur sociale zaken van de Hollandsche Kunstzijde Unie te Breda. Rector Scheermakers sprak over de zedelijke zaken in de industrie, terwijl dr. H. van de Laar, secretaris van het Economisch Technisch Instituut te Tilburg, de economische aspecten besprak. Naast deze serieuze zaken was er voldoende tijd voor ontspanning. Tijdens de kampvuren werd er gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Ook werd er in de omgeving gewandeld.

Het hoogtepunt van deze zomerbijeenkomst lag op zondag, namelijk de plaatsing van een kruisbeeld. De dag begon met een kerkelijke plechtigheid, waarna een kleurrijke stoet zich om halftwaalf naar de Hoevenseweg/hoek Haansberg(tegenwoordig Concordialaan/Hoevenseweg) begaf, waar het kruisbeeld geplaatst zou worden. Voorop de rijvereniging Concordia Florebit, gevolgd door het gemeentebestuur, notabelen en 25 verenigingen, organisaties en clubs met hun vaandels.  Hier droeg de voorzitter van het Studentengilde het kruisbeeld over aan de parochie. Daarna werd het beeld door deken Van den Biesen ingezegend. In zijn bevlogen toespraak wekte hij de bevolking op tot bijzondere devotie voor het Heilig Kruis. Na het zingen van enige toepasselijke liederen werd de stoet ontbonden.  

Daarmee waren de activiteiten nog niet ten einde. De studenten werd door de bevolking een koffietafel aangeboden en zij werden door de burgemeester op het gemeentehuis ontvangen. Na dit officiële gedeelte ging men naar het concours hippique van de rijvereniging Concordia Florebit. Met een slotmaaltijd, ’s avonds om 7 uur, werd deze succesvolle zomerbijeenkomst, waarin het parool “Studie, Arbeid en

Contact” centraal stond, afgesloten.                                                                         

 

Bronnen:         Archief J.H.A. Bedaux, architect te Tilburg

                        Krantenbank Koninklijke Bibliotheek 

 

Foto’s:             Deken Van den Biesen foto op bidprentje (collectie Cor Kerstens)

 

 © Cor Kerstens, Etten-Leur, 14-10-2017