Kroonjuweel van Etten-Leur

Het Trouwkerkje

In 1284 sticht men vanuit Etten een kapel te Leur. Ze wordt gewijd aan de H. Maagd Maria en het H. Kruis. Staatse troepen trekken aan het begin van de 80-jarige oorlog verwoestend en plunderend rond. Ze steken in 1584 de kerk in brand die daardoor gedeeltelijk wordt vernield

De protestanten nemen dan het roer in handen en onder leiding van dominee Pomeranus wordt een zaalkerk gebouwd. Het gebouw krijgt een dubbel zadeldak met daarop een torentje met uurwerk en een luidklok. In 1651 is de kerk voltooid.

Op het einde van de 18e eeuw is de kerk aan een grondige restauratie toe. De twee zadeldaken worden vervangen door een zadeldak met daarop een torentje. De eindgevels krijgen daardoor een topgevel. In november 1791 kan men de diensten in de kapel weer hervatten. Ruim een eeuw later openbaren zich steeds grotere mankementen aan het kerkgebouw. Een grote opknapbeurt is noodzakelijk. De Leurse aannemer L.P. Bos krijgt in 1927 opdracht de werkzaamheden uit te voeren. Tengevolge van de teruglopende belangstelling voor het geloofsleven gaan de hervormde gemeenschappen van Etten en Leur samen. Samen bouwen ze in 1965 een nieuw kerkelijk centrum De Baai (zie elders op deze site). Voor een symbolisch bedrag van een gulden (_ 0,45) wordt de kerk in 1968 eigendom van de gemeente Etten-Leur. Er volgt een grondige restauratie en ook het Jacobus Zeemansorgel wordt opgeknapt.

Op 19 juni 1971 neemt burgemeester A.J.A. Oderkerk de kapel officieel in gebruik als trouwkerkje door de sluiting van het huwelijk tussen twee inwoners. Naast huwelijken doet het Trouwkerkje nu o.a. ook dienst voor tentoonstellingen, concerten en dodenherdenking op 4 mei