Kroonjuweel van Etten-Leur

H.Petruskerk

Op de Leur werd ook een kerk gebouwd. Deze werd genoemd naar de heilige Petrus, een van de twaalf apostelen.

Vanaf 1787 beschikken de Leurenaren over een schuurkerk. De kerk wordt bediend door een kapelaan van de parochie Etten. Huwelijksinzegeningen en uitvaartdiensten moeten echter gehouden worden in Etten. De Leurse kapelaan de Bruijn krijgt het voor elkaar dat Leur in 1797 een zelfstandige parochie wordt. In 1887 presenteert pastoor Vermeulen het plan om een nieuwe kerk te bouwen. De Leurse architect Petrus van Genk krijgt opdracht om een ontwerp te maken en in januari 1888 starten men met het bouwrijp maken van het terrein. In juni 1889 wordt de kerk met zijn 2 torens opgeleverd en op 22 juli komt Mgr. Leijten naar Leur om de kerk plechtig in te wijden. Omdat een aantal belangrijke personen bij de totstandkoming van de nieuwe Leurse parochiekerk Petrus heten wordt de kerk gewijd aan St. Petrus.