Kroonjuweel van Etten-Leur

Kerkelijk centrum De Baai

De Etten-Leurse protestantse gemeenschap kent een lange traditie in Etten-Leur. Momenteel kerkt zij in kerkelijk centrum De Baai. - Aanvankelijk kerkten de gemeenschappen van Etten en Leur in eigen kerken. Later ontstond er één gemeente die kerkte in wat we nu "het Trouwkerkje"noemen. - (zie elders op deze site)

DE BAAI

 

In 1967 stelt de voorzitter van de kerkvoogdij Herman ten Broek voor om een nieuw kerkelijk centrum te bouwen. Het plan blijft enige tijd zweven, maar krijgt later een vastere vorm. Naar een ontwerp van architect vd Plas uit Goirle wordt het kerkelijk centrum ‘De Baai’ aan de Baai gebouwd. Op 15 februari 1970 wordt het gebouw, dat naast een gebedsruimte ook beschikt over vergaderkamers en een consultatiebureau, geopend. In 1972 gaan de Hervormden en Gereformeerden samen onder de naam Evangelische Kerkengemeenschap Etten-Leur (EKG). Sedert 2006 draagt de gemeenschap de officiële naam Protestantse Gemeente Etten-Leur. De Etten-Leurse protestantse gemeenschap liep hiermee vooruit op de PKN.