Kroonjuweel van Etten-Leur

1 juli 2019 ICT-werkgroep

Petra de Mönnik, ons pr-bestuurslid schrijft een serie vervolgverhalen over de werkgroepen van heemkundekring Jan uten Houte. Dit keer is de ict-werkgroep aan de beurt.

ICT lieden

 

De leden van de ICT werkgroep van Heemkundekring Jan uten Houte, zitten die de hele dag achter hun PC’s?

Dat is zeker niet het geval met de vrijwilligers van deze werkgroep.

Ze komen wel regelmatig bij elkaar, dat is zeker waar. En waar gaat het dan over?

Om maar een greep uit de vele onderwerpen te doen het volgende;

Eigen e-mailadressen maken, De NAS bijhouden, wat mag op de website en wat niet, wachtwoorden etc etc. En nu weer een nieuwe website voor elkaar zien te krijgen: www.janutenhoute.nl

 

Het is dus vooral praktisch bezig zijn met alle ICT zaken die er spelen

Toch is er de laatste jaren veel veranderd…

Al sinds 1947 wordt door diverse vrijwilligers van Heemkundekring Jan uten Houte informatie verzameld over onze streek. Vroeger gebeurde dit in schriftjes, kaartenbakken of uitgeknipt uit kranten. Zo werden en worden o.a. ook foto’s en bidprentjes verzameld. Een heidens karwei en moeilijk toegankelijk. Maar de techniek is ook aan onze Heemkundekring niet voorbij gegaan. Veel van deze kennis uit het verleden is bekend en wordt nu opgeslagen in de computer en al deze informatie is daardoor tegenwoordig makkelijk en snel  te vinden, ook op de beeldbank www.hetgeheugenvanettenleur.nl 

 

De werkgroep ICT, bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers te weten: Wim Hendrikx, Nora van den Broek, Toon Vissers en  André Heeffer.

Zij beheren de computerapparatuur en programmatuur.  

De apparatuur bestaat uit een aantal PC’s in een netwerk. Daarnaast zijn er twee scanners, een printer en ook een NAS (Netwerk Attached Storage). Die NAS wordt gebruikt voor opslag van alle gegevens.

Door de ICT-werkgroep worden de vrijwilligers ondersteund bij de toegang tot hun bestanden en het gebruik van de programma’s. Ook kunnen de vrijwilligers terecht bij de ICT groep voor advies als zij speciale programma’s nodig hebben.

Het technisch beheer van de websites, e-mail adressen en Facebook wordt ook door de vrijwilligers van de ICT-werkgroep gedaan.

De werkgroep komt maandelijks bijeen voor overleg, onderlinge afstemming en taakverdeling. De voorzitter van de werkgroep zit in het Bestuur van de Heemkundekring, zodat een snelle communicatie daarmee mogelijk is.

Spreekt u dit alles aan en zegt u “dit is iets voor mij, daar heb ik nou echt zin in”, meld u dan: ict@janutenhoute.nl

Erfgoed voor u, voor mij, voor ons allemaal!!