Kroonjuweel van Etten-Leur

Dagelijkse geloofsbeleving

Het leven van een katholiek was van ochtend tot avond omringd met geloof. Zelfs het snijden van een brood in plakken ging vooraf door een kruisje over het brood.

DAGELIJKSE GELOOFSBELEVING: Aanbevolen: Morgengebed, Rozenhoedje, Maaltijdgebed “Engel des Heren” en “Weesgegroet”, Noveen , Lof, Avondgebed, Aflaat. In vele gezinnen las men voor de geloofsverdieping,  onderricht ,  De katholieke Illustratie  en De Engelbewaarder. Zegensymbolen (met wijwater bij  onweer) en bij snijden brood.  VITRINE: Monstransen; uitstalling Brood van Christus in de vorm van een hostie, bij  processies, momenten/dagen/nachten van aanbidding door gelovigen. De monstransen zijn beschikbaar gesteld door  de Lambertuskerk,  Heemkunde Jan Uten Houte en de Petruskerk. Het Baldakijn door  het Huysmuseum. Het kan over de monstrans geplaatst worden.