Kroonjuweel van Etten-Leur

De doop

DE ZEVEN SACRAMENTEN raken alle belangrijke fasen en momenten in het leven. Het zijn tekens in Woord en Gebaar dat we bij de geloofsgemeenschap horen Rond de Doop, Eerste communie en het Vormsel hebben parochies contact met velen. Er worden certificaten/oorkondes gemaakt om in te vullen en te tekenen.

H. DOOPSEL: opname in de geloofsgemeenschap. Dopen in/met water  en zalving met gewijde olie zijn de tekens die gemaakt worden door de pastor. 

Doopvont is onderdeel van de Bersselaar collectie; een verzameling edelsmeedkunst uit de vorige eeuw.  Zie info

VITRINE: Doopkleding 1948 ( Julia Bakker) Doopkleding 1944  en Doopoorkonde  (Rentia Hendrikx)  Doopregister bij vitrine huwelijk; doopprentjes  vooraan in de kerk.