Kroonjuweel van Etten-Leur

Dekenaat

De rooms-katholieke kerk is een hiërarchisch geordende gemeenschap. In Nederland zien we dat aan de bisdommen: één aartsbisdom met een aartsbisschop en verschillende aan deze aartsbisschop ondergeschikte bisschoppen. O.a. de bisschop van Breda. Pas na de Franse tijd werd in Nederland het katholieke geloof gelijkgesteld aan de protestantse kerk.

In een bisdom, geleid door een bisschop, benoemd door de paus, zijn er verschillende dekenaten. Een dekenaat omvat een aantal parochies. Een parochie is de kleinste organisatievorm in een bisdom. Vroeger had een parochie een pastoor en soms zelfs meerdere kapelaans. Een pastoor en een kapelaan zijn beiden priester. De kapelaans worden aangestuurd door de pastoor. In het vroegere Brabant werden deze pastoors tot de notabelen van de katholieken gerekend. Omdat elke katholiek in de parochie met hem te maken had was zijn macht aanzienlijk.

DEKENAATSCHILDEN: Deze schilden benoemen de namen van de parochies die het voormalig dekenaat van Etten vormden. Het dekenaat is de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies met als hoofd een deken