Kroonjuweel van Etten-Leur

Het huwelijk

In het canoniek recht is de verbintenis tussen man en vrouw, het huwelijk, nadrukkelijk voorbehouden aan een man en een vrouw. Vroeger werd daar niet of nauwelijks aan getwijfeld. Al zal er zeker veel verborgen leed zijn geweest wegens deze strakke regel.

HUWELIJK: De verbintenis tussen ( toen) man en vrouw die voor de wet getrouwd waren, werd door katholieken meestal bevestigd in de kerk. Het maatschappelijk standsverschil in de vorige eeuw werd uitgedrukt in 5 ‘klassen’ wat betreft de trouwtijd in de kerk en de kosten.

Maar ook in het feest na de plechtigheid en gewoonten van buren in de stad of het platteland.

Het familieboekje, met ruimte voor 12 kinderen, werd in ontvangst genomen. 

VITRINE: Trouwringen ( Julia Bakker) en tevens kerk-cadeau het Nieuwe Testament-metopdracht; huwelijks-oorkonde 1951 (bruidspaar H. Snijders-Nouws) en hun Trouwboekje.

Huwelijksoorkonde 1943 ( bruidspaar A Hendrikx-Luijkx)

Onderin het grote Registerboek voor doop, eerste communie,  vormsel en huwelijk van midden vorige eeuw van de Lambertuskerk.