Kroonjuweel van Etten-Leur

Vormsel

Aan het einde van de lagere school zette het kind een verdere stap in zijn kerkelijk leven. Hij/zij deed geloofsbelijdenis en werd door de bisschop gevormd.

H. VORMSEL: Toedienen van het vormsel is voorbehouden aan de bisschop met de zalving met chrisma, gewijde olie, op het voorhoofd. Vfroeger werd het kind daar op voorbereid op de katholieke basisschool. Eigenlijk kwam het niet voor dat een kind zich hieraan onttrok. Aan het einde van de Lagere School was er een eenvoudige herhaling van de Eerste Communie, genaamd “Plechtige Communie”. Het kind beleed dan ten oerstaan van de kerkelijke gemeente zijn geloof. Ook dit was weer reden voor een feest(je).

.